ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ

Η ηθική ανταμοιβή για τις προσπάθειες
και τους κόπους μας

Είκοσι χρόνια προσπαθούμε και κρατάμε την ποιότητα των προϊόντων μας στο ψηλότερο σημείο.
Η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή για τις προσπάθειες και τους κόπους μας έρχεται μέσα από τη στήριξη των πελατών και
συνεργατών μας! Μεγάλη χαρά και περηφάνια μας δίνουν όμως και οι διακρίσεις που αποσπούν τα μέλια μας στις διεθνείς
εκθέσεις βιολογικών μελιών BIOLMIEL που γίνονται στην Ιταλία, αλλά και την ξακουστή έκθεση GREAT TASTE AWARDS
που παίρνουν μέρος χιλιάδες είδη τροφίμων και γίνεται στην Αγγλία.
Εκεί τα βιολογικά μέλια ΚόRYS που έλαβαν μέρος βραβεύτηκαν με τους παρακάτω τίτλους:

Organic fir honey – Golden award BIOLMIEL 2014
Organic pine honey – Golden award BIOLMIEL 2014
Organic fir honey – Golden award BIOLMIEL 2015
Organic oak honey – Silver award BIOLMIEL 2015
Organic oak honey – Golden award BIOLMIEL 2017
Organic fir honey – Silver award BIOLMIEL 2017
Organic oak honey – Golden star GREAT TASTE 2017
Organic heather & pine honey – Golden star GREAT TASTE 2017
Organic wildflower honey – Golden award BIOLMIEL 2018
Organic fir honey – Silver award BIOLMIEL 2018
Organic fir/Vanilla honey – Silver award BIOLMIEL 2018
Organic oak honey – Silver award BIOLMIEL 2018

Organic oak honey – Two golden stars GREAT TASTE 2018
Organic forest honey – Two golden stars GREAT TASTE 2018
Organic chestnut honey – Golden star GREAT TASTE 2018
Organic wildflower honey – Golden star GREAT TASTE 2018
Organic wildflower honey – Golden star GREAT TASTE 2019
Organic fir/Vanilla honey – Platinum Olymp Awards 2019
Organic oak honey – Gold Olymp Awards 2019
Organic pine honey – Bronze Olymp Awards 2019
Organic thyme honey – Tree stars EXPOTROF AWARDS 2020
Organic fir honey – Two stars EXPOTROF AWARDS 2020
Organic oak honey – One star EXPOTROF AWARDS 2020

Οι ποσότητες της κάθε σοδειάς είναι περιορισμένες, και οι ποικιλίες των μελιών αλλάζουν κάθε χρονιά ανάλογα με τις μελιτοεκρίσεις των βουνών και τις καιρικές συνθήκες!